Ekumenisk Andakt

Välkommen att vara med på en Ekumenisk digital Andakt.

Länk:

https://www.youtube.com/channel/UCbm47uzgc4AbqODPVmeWUnA